Ye ndopvi nde ya ziya Malé yitsi hundre ye madji ya itsahidi.

Spread the love

Wo mdji wa Malé kwatsi ye kina ye midji yahe Itsahidi wadjoka fayidishiha ne projet ya madji. Fumbuni, Uroveni, Chindini, Simamboini, Ifundihe, Ntzuani ndo wa ndjiya harumwa ye barnamadji yinou. Ye wo wa Malé …. ?

Ye mifumo raka nio yikao cha utaratibisha wo mlahiki wa taanlamu wa hazi zahe madji  yahe Itsahidi wa wonana ho mdjini Ndzuani ya Mbadjini. Pvatsina Malé.

Hama nde heli za tekeleziwa harumwa le bundjilio laho pvo mhadjudjuwu, ye Mera wahe commune ya Itsahidi ha djuse mindu mara mindi yili ya djuze wo wa Malé ze habari zahe barnamadji yave madji ya Itsahidi.

Cha mdru mbaba yaka wu rongoleya wo mdji wa Malé ha mwambiya wuka wo wandru wahadja wa dungana ne chef du village kwatsi ne daradja ya wu renga karari yahe madji.

Yiyo nde za tsongeza ye mze wuwo ya ambouz mera : »ye le katiba wa signa yilo mkini ngodjo li nambuwa, hauka kalitsi halali. »

Yapvo wandru ngwa yelewawo wuka Mera, bandiya hadja mara ya handa ha pulwa chewo, hadja mara ya pvili nde helinu wiyo, ha trawa lawama, ha pvutru wo mdji wa Malé harumwa ye liste tahe midji wa tsaho ye madji harumwe Itsahidi.

Suala : ye kapvadjaka ndziya ya uhadisi no wo mdji woutsi pvourwa harumwa ye barnamadji yinou? Ye dje chef du village, nayena ma cadre, na waze wa dzima wa Malé wa mbwawo wo tsi wandru Malé ?

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *